سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
زبیر پیوسته خود را از ما به حساب مى‏داشت تا آنکه فرزند نافرخنده‏اش عبد اللّه پا به جوانى گذاشت . [نهج البلاغه]